Referenshanteringsprogram: Mendeley

Mendeley

Mendeleylogga

Mendeley är ett gratis referenshanteringsprogram som du kan använda för att spara och organisera dina referenser samt infoga källhänvisningar och referenslistor i dina dokument.

I denna guide hittar du instruktioner för nedladdning och installation av Mendeley samt en introduktion till hur du kommer igång med programmet. Biblioteket erbjuder också handledning i Mendeley.

 

 

 

OBS! Olika versioner av programmet
Det finns två versioner av Mendeley. Mendeley Reference Manager är den nya versionen av Mendeley som släpptes under 2020 för att på sikt ersätta Mendeley Desktop, den gamla versionen av programvaran. Tills vidare samexisterar båda programmen och man kan använda sig av vilket man vill, eller använda båda parallellt. Mendeley Desktop kommer dock inte uppdateras, medan Mendeley Reference Manager utvecklas fortlöpande. Här svarar Mendeley support på frågor om den nya versionen.


Välj rätt version av programmet i vänstermenyn för att få korrekt information.

Mer hjälp med Mendeley

Hjälp från Uppsala universitetsbibliotek:

Hjälp från Mendeley.com: