Referenshanteringsprogram: Mendeley

Exportera dokumentet utan källkod

Exportera dokumentet utan källkod

Du kan behöva ta bort Mendeleys källkod från dokumentet innan du lämnar in det. Alla referenser du har lagt in är kopplade till ditt Mendeley-bibliotek, men om någon öppnar ditt dokument utan att ha tillgång till ditt Mendeley-bibliotek så kommer kopplingen inte kunna göras och referenserna kommer inte att se ut som de ska. För att ta bort källkoden och kopplingen till Mendeley klickar du på Export as > Without Mendeley Fields. Detta gör om referenserna och litteraturlistan till ren text.
 

OBS! När du väl har tagit bort kopplingen till Mendeley kan den inte återskapas. Det är därför starkt rekommenderat att spara en kopia av dokumentet (med källkoden intakt) innan du tar bort källkoden. Om du skulle behöva gå tillbaka och redigera dokumentet kan du då arbeta vidare med kopian.


Ett alternativ till att ta bort källkoden är att istället exportera dokumentet som PDF (om det inte är tvunget att vara i Word-format). Då skapas en PDF-kopia av dokumentet där referenser och litteraturlista ser ut precis som de gör för dig, och Word-dokumentet påverkas inte.

Exportera dokumentet utan källkod

Du kan behöva ta bort Mendeleys källkod från dokumentet innan du lämnar in det. Alla referenser du har lagt in är kopplade till ditt Mendeley-bibliotek, men om någon öppnar ditt dokument utan att ha tillgång till ditt Mendeley-bibliotek så kommer kopplingen inte kunna göras och referenserna ser kanske inte ut som de ska. Det enklaste sättet att ta bort källkoden är att exportera dokumentet till PDF. Detta gör du under Arkiv > Exportera som > Exportera som PDF. Då skapas en PDF-kopia av ditt dokument där referenser och litteraturlista ser ut som de ska. Vill du sedan arbeta vidare på dokumentet så kan du göra det i originaldokumentet där källkoden fortfarande är intakt.