Referenshanteringsprogram: Mendeley

Skapa en referenslista

Skapa en referenslista

Placera muspekaren på den plats i ditt dokument där du vill infoga referenslistan och klicka på Insert Bibliography. Mendeley kommer då automatiskt att generera en lista utifrån alla referenser som du har hänvisat till i dokumentet, enligt den referensstil som du har valt. Om du tar bort referenser i texten eller lägger till nya så kommer referenslistan att uppdateras automatiskt. 
 

OBS! All information som Mendeley använder för att skapa litteraturlistan kommer från ditt Mendeley-bibliotek. Eventuella felaktigheter eller saknad information i importerade referensposter kommer alltså att visa sig i litteraturlistan. Se därför till att korrekturläsa litteraturlistan så inget är fel eller saknas. Skulle du hitta felaktigheter kan du redigera referensposterna i ditt Mendeley-bibliotek, så uppdateras de även i litteraturlistan.

 

Skapa en referenslista

Placera muspekaren på den plats i ditt dokument där du vill infoga referenslistan och klicka på Insert Bibliography. Mendeley kommer då automatiskt att generera en lista utifrån alla referenser som du har hänvisat till i dokumentet, enligt den referensstil som du har valt. Om du tar bort referenser i texten eller lägger till nya så kommer referenslistan att uppdateras automatiskt. 
 

OBS! All information som Mendeley använder för att skapa litteraturlistan kommer från ditt Mendeley-bibliotek. Eventuella felaktigheter eller saknad information i importerade referensposter kommer alltså att visa sig i litteraturlistan. Se därför till att korrekturläsa litteraturlistan så inget är fel eller saknas. Skulle du hitta felaktigheter kan du redigera referensposterna i ditt Mendeley-bibliotek, så uppdateras de även i litteraturlistan.
Skapa en referenslista med LaTex/BibTex

För att infoga en bibliografi i LaTex använder du bibliography style-kommandot tillsammans med den BibTex-mall du använder och bibliography-kommandot tillsammans med namnet på den BibTex library-fil du skapade när du tillät BibTex-synkning:

\bibliographystyle{template}
\bibliography{name of bibtex library file}