Referenshanteringsprogram: Mendeley

Lägg till källhänvisningar i ett dokument

Lägg till källhänvisningar

Se till att Mendeley Desktop är igång. Placera muspekaren på den plats i ditt dokument där du vill infoga en referens. Klicka på Insert Citation som du hittar i Mendeley Cite-O-Matic-menyn under fliken Referenser.


 


 

Detta öppnar en Mendeley-sökruta i Word som erbjuder två alternativ för att infoga referenser.
Det första alternativet är att söka fram den referens du vill hänvisa till genom att börja skriva till exempel författarnamn eller titel i sökfältet och klicka på den referens du vill infoga.

 

 

  Det andra alternativet är att klicka på Go to Mendeley under sökfältet för att öppna Mendeley Desktop och bläddra i ditt bibliotek. Markera den aktuella referensen och klicka på Cite-knappen i menyn.

 

 


 

Redigera källhänvisningar

Ibland kan man behöva ändra hur en infogad referens ser ut i texten, om man till exempel vill komplettera den med ett sidnummer eller ta bort författarnamnet (om detta redan omnämnts i texten). Gör aldrig några ändringar manuellt i referensen. Referensen ser ut som ren text men innehåller kod som kan förstöras om man ändrar i den. För att redigera en referens kan du istället markera den med muspekaren och klicka på Edit Citation i verktygsfältet. 
 


Markera referensen som du vill redigera genom att klicka på den i rutan som dyker upp. Här kan du redigera den genom att exempelvis lägga till sidnummer eller välja att dölja författarens namn (Suppress author).  

Lägg till källhänvisningar

Se till att Mendeley Desktop är igång. Placera muspekaren på den plats i ditt dokument där du vill infoga en referens. Klicka på Insert Citation som du hittar i verktygsfältet.


 

Detta öppnar en Mendeley-sökruta i LibreOffice som erbjuder två alternativ för att infoga referenser.
Det första alternativet är att söka fram den referens du vill hänvisa till genom att börja skriva till exempel författarnamn eller titel i sökfältet och klicka på den referens du vill infoga.

 

 

 

 


Det andra alternativet är att klicka på Go to Mendeley under sökfältet för att öppna Mendeley Desktop och bläddra i ditt bibliotek. Markera den aktuella referensen och klicka på Cite-knappen i menyn.

  

Redigera källhänvisningar

Ibland kan man behöva ändra hur en infogad referens ser ut i texten, om man till exempel vill komplettera den med ett sidnummer eller ta bort författarnamnet (om detta redan omnämnts i texten). Gör aldrig några ändringar manuellt i referensen. Referensen ser ut som ren text men innehåller kod som kan förstöras om man ändrar i den. För att redigera en referens kan du istället klicka på den med muspekaren och återigen klicka på Insert Citation i verktygsfältet. 


Markera referensen som du vill redigera genom att klicka på den i rutan som dyker upp. Här kan du redigera den genom att exempelvis lägga till sidnummer eller välja att dölja författarens namn (Suppress author). 

 

 

 

Lägg till källhänvisningar med LaTex/BibTex
  1. Tillåt BibTex-synkning i Mendeley genom att klicka i Enable BibTex syncing under Tools > Options > BibTex. Välj att skapa en BibTex-fil för hela biblioteket, en fil för varje grupp eller en fil för varje dokument.
     
  2. För att infoga referenser i LaTex använder du cite-kommandot och Mendeleys Citation Key:
    ​\cite {Citation Key from Mendeley
    Du hittar referensens Citation Key under Details i ditt Mendeley-bibliotek.