Referenshanteringsprogram: Mendeley

Exportera dokumentet utan källkod

Exportera dokumentet utan källkod

Du kan behöva ta bort Mendeleys källkod från dokumentet innan du lämnar in det. Alla referenser du har lagt in är kopplade till ditt Mendeley-bibliotek, men om någon öppnar ditt dokument utan att ha tillgång till ditt Mendeley-bibliotek så kommer kopplingen inte kunna göras och referenserna ser kanske inte ut som de ska. Det enklaste sättet att ta bort källkoden är att exportera dokumentet till PDF. Detta gör du under Arkiv > Exportera > Skapa PDF-/XPS. Då skapas en PDF-kopia av ditt dokument där referenser och litteraturlista ser ut som de ska. Vill du sedan arbeta vidare på dokumentet så kan du göra det i originaldokumentet där källkoden fortfarande är intakt.