Referenshanteringsprogram: Mendeley

Skapa en referenslista

Skapa en referenslista

Placera muspekaren på den plats i ditt dokument där du vill infoga referenslistan och klicka på More högst upp i Mendeley Cite-panelen och välj Insert Bibliography. Mendeley kommer då automatiskt att generera en lista utifrån alla referenser som du har hänvisat till i dokumentet, enligt den referensstil som du har valt. Om du tar bort referenser i texten eller lägger till nya så kommer referenslistan att uppdateras automatiskt. 
 

OBS! All information som Mendeley använder för att skapa referenslistan kommer från ditt Mendeley-bibliotek. Eventuella felaktigheter eller saknad information i importerade referensposter kommer alltså att visa sig i litteraturlistan. Se därför till att korrekturläsa referenslistan så inget är fel eller saknas.

 

Skulle du hitta felaktigheter kan du redigera referensposterna i ditt Mendeley-bibliotek, så uppdateras de även i referenslistan. För att synka ändringarna mellan Mendeley reference Manager och ditt dokument klickar du på More högst upp i Mendeley Cite-panelen och väljer Update From Library. Alternativt kan du stänga ner dokumentet och öppna det igen.

Skapa en referenslista med LaTeX/BibTex

För att infoga en bibliografi i LaTeX använder du bibliography style-kommandot tillsammans med den BibTex-mall du använder och bibliography-kommandot tillsammans med namnet på den BibTex library-fil du skapade när du tillät BibTex-synkning.

\bibliographystyle{template}

\bibliography{name of bibtex library file}