Referenshanteringsprogram: Mendeley

Lägg till källhänvisningar

Öppna Mendeley Cite-panelen

För att använda Mendeley i Microsoft Word måste du först installera Mendeley Cite. När du har installerat det kan du öppna Mendeley Cite-panelen i Microsoft Word genom att klicka på Infoga > Mina tillägg > Mendeley Cite.

 
 
 
 
 
 


Lägg till källhänvisningar

Placera muspekaren på den plats i ditt dokument där du vill infoga en referens. Sök upp referensen som du vill lägga till i Mendeley Cite-panelen och markera den genom att klicka i rutan bredvid den. Du kan markera och infoga flera referenser på samma gång om du vill. Klicka på Insert [X] Citations så infogas de valda referenserna i texten.


 
Lägg till källhänvisningar med LaTeX/BibTex

För att infoga referenser i LaTeX använder du cite-kommandot och Mendeleys Citation Key:

\cite {Citation Key from Mendeley

Du lägger till en Citation Key till en referens genom att markera den i Mendeley Reference Manager och skriva in den i fältet Citation Key (under fliken Info).