Referenshanteringsprogram: Mendeley

Spara referenser till ditt bibliotek

Det finns flera sätt att lägga till referenser i ditt Mendeley-bibliotek.

Web Importer

Mendeleys Web Importer kan skanna av webbsidan du för tillfället befinner dig på och generera referenser utifrån informationen den hittar. Klicka på Mendeley-ikonen i bokmärkesfältet i din webbläsare för att lägga till referenser från databaser eller kataloger i ditt Mendeley-bibliotek. Ett popup-fönster visar vilken information Mendeley har hittat om referensen. Du kan klicka på den för att lägga till eller redigera uppgifterna.

Om du vill kan du välja en specifik mapp i ditt bibliotek som referensen ska läggas till i. När du klickar på Add sparas referensen på ditt Mendeley-konto. Synka ditt Mendeley-bibliotek (F5) för att se nytillagda referenser i desktop-versionen. 

Mendeley lägger automatiskt till fulltextartiklar i PDF-format när de är tillgängliga.
 

Lägg till PDF-filer från din dator

Lägg till material som du sparat på din dator genom att dra och släppa dem i ditt Mendeley Desktop-bibliotek. Mendeley kommer att läsa av den metadata som finns i filen och skapa en referenspost i biblioteket. Du kan också lägga till filer genom att klicka på File > Add Files eller Add Folder.


Skapa en Watched folder

Du kan även skapa en Watched folder. Alla filer som sparas i den läggs automatiskt till i Mendeley-biblioteket. Gå till File > Watch Folder och välj den mapp du vill använda för detta.

Lägg till referenser manuellt

Klicka på File > Add Entry Manually. Börja med att välja vilken typ av referens det gäller för att få med alla relevanta fält. Lägg sedan manuellt till all information om referensen som behövs.Om du har ett ArXiv ID, ett DOI- eller ett PMID-nummer kan du fylla i numret i formuläret och sedan klicka på sökknappen bredvid så söker Mendeley upp och lägger till den bibliografiska informationen om referensen automatiskt. 
 

Importera referenser från andra referenshanteringsprogram

Du kan importera ett referensbibliotek från EndNote, Zotero, Jabref, Refworks etc. Exportera biblioteket och spara det i RIS-, BibTeX- eller EndNoteXML-format. I Mendeley Desktop klickar du på File > Import och lägger till det exporterade biblioteket.
 

OBS! Referensposter som importeras automatiskt använder den metadata som finns i en databas eller en fil och kan därför sakna relevant bibliografisk information. Kontrollera alltid alla referenser du lägger till i ditt bibliotek för att säkerställa att ingen information är felaktig eller saknas. 


Du kan ändra eller lägga till information under fliken Details i ditt Mendeley-bibliotek. Mendeley kommer påminna dig om att granska informationen i alla poster du lägger till genom att en gul ruta visas. När du kontrollerat uppgifterna kan du klicka på Details are Correct för att bekräfta att allt stämmer. Ej kontrollerade poster samlas automatiskt i kategorin Needs Review i ditt bibliotek där du kan gå igenom dem senare om du vill.