Referenshanteringsprogram: Mendeley

Organisera ditt bibliotek

Organisera dina referenser

Mendeley sorterar automatiskt dina referenser i mapparna Recently AddedRecently Read och Needs Review. Du kan själv organisera ditt bibliotek genom att skapa mappar för t.ex. olika projekt eller ämnesområden. Detta gör du genom att klicka på Edit > New Folder. När du skapat en mapp kan du dra och släppa de referenser som du vill ska ligga i den. Alla referenser kommer alltid ligga kvar under All Documents även om du drar dem till en eller flera andra mappar. 

Ett annat sätt att organisera dina referenser är att lägga till egna taggar till dem. Dessa kan du sedan söka fram i sökrutan i Mendeley Desktop.


Mendeley PDF Reader

Du kan öppna en bifogad PDF i Mendeleys inbyggda PDF-läsare genom att dubbelklicka på den aktuella referensen eller klicka på PDF-symbolen. I PDF-läsaren kan du läsa och söka i texten och dessutom markera och göra anteckningar i den. 


Synkronisera ditt bibliotek

Du kan synkronisera ditt bibliotek med ditt konto på mendeley.com för att komma åt dina referenser i webbläsaren eller från andra enheter. Använd F5-knappen eller klicka på Sync i Mendeley Desktop för att synkronisera biblioteket. Även markeringar och anteckningar i texter kommer att synkroniseras och vara tillgängliga via andra enheter.


Säkerhetskopiera ditt bibliotek

Mendeley säkerhetskopierar automatiskt ditt Mendeley-bibliotek med jämna mellanrum, men du kan också välja att spara ner en säkerhetskopia på din dator. Lägg gärna över säkerhetskopian på en extern hårddisk eller i en molntjänst, så har du tillgång till den även om din dator inte skulle fungera. För att spara ner en säkerhetskopia klickar du på Help > Create Backup och väljer var du vill spara kopian.

Skulle du behöva återställa ditt Mendeley-bibliotek med hjälp av säkerhetskopian så gör du det via Help > Restore Backup > Other och letar fram den nedsparade filen.