Referenshanteringsprogram: Mendeley

Ändra referensstil

Ändra referensstil

Du kan ändra referensstil genom att välja en i listan under fliken Citation Style i Mendeley Cite-panelen och klicka på Update citation style. Alla referenser kommer då att formateras om och följa den nya stilen.

Om du vill använda en stil som du inte hittar i listan kan du hitta fler stilar genom att klicka på Select another style för att söka fram och installera ytterligare stilar. (För tillfället stöds inte fotnotsstilar i Mendeley Reference Manager. Ska du använda en fotnotsstil kan du använda Mendeley Desktop tills vidare.)

Byt språk i källhänvisningar och referenslista

Byt språk i källhänvisningar och referenslista

Just nu verkar denna funktion inte finnas i Mendeley Reference Manager. Förslagsvis kan man göra en manual override, exempelvis om du vill att sidnummer ska anges med "s." istället för "p." Men då uppdateras inte referenserna om du sedan vill byta stil eller om du ändrar något i ditt Mendeley-bibliotek. Gör med andra ord inte en manual override förrän du är klar med ditt dokument.