Referenshanteringsprogram: Mendeley

Ändra referensstil och språk

Ändra referensstil

Du kan ändra referensstil genom att välja en i listan under Styles i verktygsfältet. Alla referenser kommer då att formateras om och följa den nya stilen. Om du vill använda en stil som du inte hittar i listan kan du hitta fler stilar genom att klicka på More styles

 

 


Detta öppnar ett fönster i Mendeley Desktop där du kan välja en av de stilar som redan finns installerade, eller gå till fliken Get More Styles för att söka fram och installera ytterligare stilar.

 

 

Byt språk i källhänvisningar och referenslista

Om du vill ändra vilket språk som används i dina referenser och i litteraturlistan kan du också göra det här. Exempelvis om du vill att sidnummer ska anges med "s." istället för "p." eller vice versa.

Ändra referensstil

Du kan ändra referensstil genom att klicka på Choose Citation Style i verktygsfältet. Detta öppnar upp ett fönster i Mendeley Desktop där du kan välja en referensstil från en lista med installerade stilar. Alla referenser i dokumentet kommer då att formateras om och följa den nya stilen. 

Du kan också gå till fliken Get More Styles i samma fönster för att söka fram och installera ytterligare stilar.

 
 
 


Byt språk i källhänvisningar och referenslista

Om du vill ändra vilket språk som används i dina referenser och i litteraturlistan kan du också göra det här. Exempelvis om du vill att sidnummer ska anges med "s." istället för "p." eller vice versa.