Referensguiden

Om MLA (8. uppl.)

MLA (Modern Language Association) är en vanlig referensstil inom språkvetenskap och litteraturvetenskap. Exemplen nedan följer riktlinjerna i den senaste versionen, MLA 8.

Källhänvisningar

Källhänvisningarna anges inom parenteser i den löpande texten. I parentesen skriver man författarnamn och sidhänvisning. Om verket har en eller två författare anges bådas namn, men om verket har tre eller fler författare anger man enbart första författaren följt av "et al.":

... (Olsson 342) ...
... (Eriksson & Sköld 14) ...
... (Bergström et al. 260) ...

 

Litteraturlista

Litteraturlistan skrivs i slutet av dokumentet i alfabetisk ordning efter författare (eller titel om författare saknas). När referenserna ska formateras kan man börja med att titta på de 9 grundläggande delarna. Publikationerna ska innehålla dessa delar i följande ordning:

  1. Author.
  2. Title of source.
  3. Title of container,
  4. Other contributors,
  5. Version,
  6. Number,
  7. Publisher,
  8. Publication date,
  9. Location.

Efter varje del följer den kommatering som anges ovan.

Den sista delen, Location, kan exempelvis stå för sidnummer (när det gäller ett bokkapitel), eller en URL för en onlinekälla. Ta alltid bort "http://" i början av en URL. Detta behövs inte enligt MLA 8.

 

Exempel på några olika källor

Bok

Björklund, Maria and Ulf Paulsson. Academic Papers and Theses : To Write and Present and to Act as an Opponent. Studentlitteratur, 2014.

Dagstidningsartikel

Björklund, Marianne. "Skulderna Biter Sig Fast I Euroländerna." Dagens Nyheter, 3 september 2011, p. 20.

Kapitel i en bok

Furuland, Gunnel. "Skönlitterära Häftesserier : Ett Mediefönster På Bokmarknaden." 1800-Talets Mediesystem, edited by Jonas Harvard and Patrik Lundell, Kungliga biblioteket, 2010, pp. 65-83.

Tidskriftsartikel

Knudsen, S. "Students Are Doing It for Themselves - 'the Problem-Oriented Problem' in Academic Writing in the Humanities." Studies in Higher Education, vol. 39, no. 10, 2014, pp. 1838-1859, doi:10.1080/03075079.2013.806455.

Webbsida

National Library of Sweden. "One Million Scanned Pages : Digidaily Digitizes Swedish Newspapers." Jul. 2 2012, www.kb.se/english/about/news/One-million-scanned-pages/.

 

Mer om MLA