Filosofi

Att söka böcker

På Karin Boye-biblioteket är böcker inom filosofi uppställda på plan 2. De är sökbara i bibliotekets söktjänst eller den nationella katalogen LIBRIS.

Carolinabibliotekets samling av böcker inom filosofi är uppställd på magasin eller i Öppen samling och söks i bibliotekets söktjänst eller i LIBRIS. 

För litteratur äldre än 1962 söker du i Katalog -1962.

För avhandlingar och uppsatser sök i DiVA