Filosofi

Sökguide i filosofi

Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om filosofi och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor. Vissa resurser är fritt tillgängliga, medan andra är sådana som Uppsala universitet prenumererar på.

Har du kört fast i din sökning? Ta hjälp av guiden Söktips och sökteknik som beskriver hur du kan gå till väga. Du kan även boka handledning med en bibliotekarie för att få individuellt stöd i att komma vidare. Länk till boka handledning

Använd gärna Referensguiden när du ska hänvisa till det material du sökt fram. Där finns exempel på hur man refererar enligt olika stilar samt guider i att använda referenshanteringsprogrammen EndNote, Mendeley och Zotero. Länk till Referensguiden.