Etnologi

Uppslagsverk och ordböcker - ämnesövergripande

Tryckta uppslagsverk inom etnologi

Uppslagsverk som är speciellt inriktade på ämnet etnologi är uppställda i Referensbiblioteket på Carolinabiblioteket och i Karin Boye-biblioteket på plan 2  hylla: Ref  Kulturantropologi/Etnologi

Exempel på titlar:

  • Encyclopedia of world cultures, edited by Timothy J. O'Leary, David Levinson, 7 vols.
  • The Routledge encyclopedia of social and cultural anthropology, edited by Alan Barnard and Jonathan Spencer