Musikvetenskap

Uppslagsverk och ordböcker - ämnesövergripande

För ämnet musikvetenskap

Tryckta uppslagsverk i musik - exempel

  • Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik. herausgegeben von der Schriftleitung
    Carolinabiblioteket: Ref Ij

  • Sohlmans musiklexikon
    Carolinabiblioteket: Ref Ij och Karin Boye-bibl: Handbiblioteket Ref  Musik  [Sohlmans]
  • Wordlist of terms in 10 languages related to music education / Lennart Reimers
    Karin Boye-bibl: Ref Ij [Reimers] Plan K1