Nordiska språk

Bibliotekskataloger - ämnesövergripande

Böcker inom ämnet

  • På Karin Boye-biblioteket är den största delen böcker inom svenska och nordiska språk är uppställda på plan K1.
  • Fler böcker inom ämnet finns även i DDK-samlingen på entréplanet. Där hittar du nyare böcker från år 2000 och framåt.
  • Carolinabibliotekets samling av böcker inom svenska och nordiska språk är uppställd på magasin eller i Öppen samling.
  • För litteratur äldre än 1962 söker du i Katalog 1962.

Digitala bibliotek och bibliografier