Juridik

Svenska rättskällor

Gå direkt till författningar, förarbeten, rättspraxis, litteratur.


Samtliga rättsområden

Samtliga rättsområden – fritt tillgängliga databaser

Associationsrätt, skatterätt, arbetsrätt m.m.

Författningar

Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format:

 • 1825-- Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)
 • 1825-- Carolinabiblioteket
 • 1827--2007 Almedalsbiblioteket på Gotland

En förteckning över svenska författningar i översättning till andra språk finns på Regeringens webbplats (Ds 2001:7).

Myndigheters föreskrifter publiceras i respektive myndighets författningssamling.


Ändringar i en lag

I det tryckta registret till Svensk författningssamling (SFS) kan du se när en lag blivit ändrad och i vilka delar.

Regeringskansliets författningsregister innehåller registerinformation över Svensk författningssamling (SFS), ändringar, ikraftträdande, hänvisningar till förarbeten m.m.

Förarbeten

Departementsserien (Ds) online 2000- . I tryckt format:

 • Carolinabiblioteket
 • 1947-2014 Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Kommittédirektiv (Dir.) online 2000-. I tryckt format:

 • 1983-2004 Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)
 • 1977-1982 Carolinabiblioteket
 • Före 1977 publicerades kommittédirektiven i den s.k. riksdagsberättelsen, vilken ingår i riksdagstrycket. 

Riksdagstryck (Propositioner (Prop.) online 1971- och Utskottsbetänkanden (Bet.) online 1971- m.m.). I tryckt format:

 • Carolinabiblioteket
 • 1922- 2014/15 Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Kommittébetänkanden online 2000-. I tryckt format: 

 • 1734-1922 Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Statens offentliga utredningar (SOU) online 2000-. I tryckt format:

 • 1922-- Carolinabiblioteket
 • 1922-2014 Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)
 • Almedalsbiblioteket på Gotland

Digitaliserade SOU:er 1922-1999 (Kungliga biblioteket)


Nytt juridiskt arkiv, avd. 2 (NJA II, tidskrift för lagstiftning m.m.) i Zeteo 1960-. I tryckt format:

 • 1877-- Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)
 • 1876-1999 Carolinabiblioteket

Fler förarbeten (Lagrådsremisser, Lagrådets yttranden, motioner, riksdagens skrivelser m.m.) via Lagrummets webbplats.

Rättspraxis

Avgöranden från domstolar och myndigheter kan bl.a. sökas i databaserna InfoTorg Juridik - Rättsbanken, Karnov Juridik och Zeteo. Det finns skillnader i vilka instanser och årtal som databaserna innehåller. För att läsa äldre material kan du ibland behöva använda tryckta verk:


Litteratur inom svensk rätt

Artiklar i flertalet svenska juridiska tidskrifter kan läsas i fulltext i databaserna Karnov juridik och Zeteo. Databasen InfoTorg Juridik - Rättsbanken innehåller referenser till tidskriftsartiklar, liksom till litteratur (uppdateras ej efter 2012). Böcker, e-böcker, rapporter och tidskriftsartiklar kan också sökas fram i bibliotekets söktjänst. För att bläddra ämnesvis bland tidskrifter och e-tidskrifter inom juridik, välj ämneskategorin Juridik & Politik i listan Tidskrifter A-Ö.