Juridik

Svenska rättskällor

Gå direkt till författningar, förarbeten, rättspraxis, litteratur.


Samtliga rättsområden

Samtliga rättsområden – fritt tillgängliga databaser

Associationsrätt, skatterätt, arbetsrätt m.m.

Familjerätt, fastighetsrätt, migrationsrätt, miljörätt, sjukvård, socialrätt, statsrätt och upphandling

Författningar

Svensk författningssamling (SFS) 2018:160-

Svensk författningssamling (SFS) 1998:306-2018:159

I tryckt format:

 • 1825-2018:159 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)
 • 1825-2018:159 på Carolinabiblioteket
 • 1827–2007 på Almedalsbiblioteket på Gotland

En förteckning över svenska författningar i översättning till andra språk finns på Regeringens webbplats (Ds 2001:7).

Myndigheters föreskrifter publiceras i respektive myndighets författningssamling.


Ändringar i en lag

I det tryckta registret till Svensk författningssamling (SFS) kan du se när en lag blivit ändrad och i vilka delar.

Regeringskansliets författningsregister innehåller registerinformation över Svensk författningssamling (SFS), ändringar, ikraftträdande, hänvisningar till förarbeten m.m.

Förarbeten

Departementsserien (Ds) online 2000– . I tryckt format:

 • Carolinabiblioteket
 • 1947–2014 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Kommittédirektiv (Dir.) online 2000–. I tryckt format:

 • 1983–2004 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)
 • 1977–1982 på Carolinabiblioteket
 • Före 1977 publicerades kommittédirektiven i den s.k. riksdagsberättelsen, vilken ingår i riksdagstrycket. 

Riksdagstryck (Propositioner (Prop.) online 1971– och Utskottsbetänkanden (Bet.) online 1971– m.m.). I tryckt format:

 • Carolinabiblioteket
 • 1922–2014/15 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Kommittébetänkanden online 2000–. I tryckt format: 

 • 1734-1922 Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Statens offentliga utredningar (SOU) online 2000–. I tryckt format:

 • 1922– på Carolinabiblioteket
 • 1922–2014 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)
 • Almedalsbiblioteket på Gotland

Digitaliserade SOU:er 1922–1999 (Kungliga biblioteket)


Nytt juridiskt arkiv, avd. 2 (NJA II, tidskrift för lagstiftning m.m.) i Zeteo 1960–. I tryckt format:

 • 1877– på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)
 • 1876–1999 på Carolinabiblioteket

Fler förarbeten (Lagrådsremisser, Lagrådets yttranden, motioner, riksdagens skrivelser m.m.) via Lagrummets webbplats.

Rättspraxis


Rättspraxis i tryckt format

 

Allmänna domstolar
Förvaltningsdomstolar
Specialdomstolar
Myndigheter

Litteratur inom svensk rätt

Böcker, e-böcker, rapporter och tidskriftsartiklar kan också sökas fram i bibliotekets söktjänst. För att bläddra ämnesvis bland tidskrifter och e-tidskrifter inom juridik, välj ämneskategorin Juridik & Politik i listan Tidskrifter A-Ö.