Juridik

Svenska författningar, förarbeten, avgöranden och litteratur

Samtliga rättsområden

Samtliga rättsområden – fritt tillgängliga databaser

Associationsrätt, skatterätt, arbetsrätt m.m.

Familjerätt, fastighetsrätt, migrationsrätt, miljörätt, sjukvård, socialrätt, statsrätt och upphandling

Författningar och förarbeten i tryckt format

Svensk författningssamling (SFS)

Publiceras enbart online sedan 1 april 2018.

1825–2018:159 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

1825–2018:159 på Carolinabiblioteket

1827–2007 på Almedalsbiblioteket på Gotland

Förarbeten  
Departementsserien (DS)

Carolinabiblioteket

1947–2014 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Statens offentliga utredningar (SOU)

1922– på Carolinabiblioteket

1922–2014 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Almedalsbiblioteket på Gotland

Kommittébetänkanden 1734-1922 Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Kommittédirektiv (Dir.)

Före 1977 publicerades kommittédirektiven i den s.k.
riksdagsberättelsen, vilken ingår i riksdagstrycket.

1977–1982 på Carolinabiblioteket

1983–2004 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Nytt juridiskt arkiv, avd. 2 (NJA II, tidskrift för lagstiftning m.m.)

1876–1999 på Carolinabiblioteket

1877– på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)

Riksdagstryck

 

Kammarens protokoll

Motioner

Regeringens propositioner (Prop.)

Riksdagens skrivelser (Rskr.)

Utskottsbetänkanden (Bet.)

Carolinabiblioteket

1922– på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Avgöranden och referat i tryckt format

Allmänna domstolar  

Referat och notiser från Högsta Domstolen (HD) publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv I (NJA I)

1-126 (1874-1999) på Carolinabiblioteket

1- (1874-) på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)

Hovrätterna (RH)

1980-1999 på Carolinabiblioteket

1980- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)

Förvaltningsdomstolar  

Högsta Förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)

2011- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Regeringsrättens årsbok (RÅ)

1909-1999 på Carolinabiblioteket

1909-2010 på Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets (Arkiv 2, källarplan)

Rättsfallsreferat från Regeringsrätten : RR

1988-1991 på Carolinabiblioteket

1988-2011 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Rättsfallsreferat från Regeringsrätten och kammarrätterna : RRK

1973-1987:8 på Carolinabiblioteket

Kammarrättens årsbok. Avd. 1

Årg. 1-47 (1925-1971) på Carolinabiblioteket

Årg. 4-47 (1929-1971) på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Kammarrättens årsbok. Avd. 2 Årg. 1-47 (1925-1971) på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)
Specialdomstolar  
Arbetsdomstolens domar (AD)

1929-1999 på Carolinabiblioteket

1929- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)

Marknadsdomstolens avgöranden (MD)

1971/1973-1998 på Carolinabiblioteket

1971/1973- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)

Miljööverdomstolens domar

2000–2004 i urval i publikationen Miljödomar (hylla 344.046 SWE på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket)

Koncessionsnämnden för miljöskydd : Miljöbeslut

1992-1998 på Carolinabiblioteket

1992-1998 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Rättsfall – Försäkring och skadestånd (RFS) del A & B

1986-1998 på Carolinabiblioteket

1986-2003 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling

1938-1980 på Carolinabiblioteket

1938-1980 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Rättsfall från Försäkringsöverdomstolen

1992-1995 på Carolinabiblioteket

1992-1995 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Rättsfall från Försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna

1979/1984-1992 på Carolinabiblioteket

1985-1991 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Referat från Försäkringsdomstolen

1961/1965-1971/1975 på Carolinabiblioteket

1961/1965-1971/1975 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Myndigheter  
Beslut och yttranden av Justitiekanslern (JK-beslut)

1981-1997 på Carolinabiblioteket

1981-1997 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (JO)

1951- på Carolinabiblioteket

1951- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)

Referat av beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

1984-1988 på Carolinabiblioteket

1984- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)