Arkiv- biblioteks- och museivetenskap

Arkivvetenskap - några exempel på viktiga vetenskapliga tidskrifter

Sök efter tidskrifterna i bibliotekets tidskriftslista

 • American archivist
 • Archival science
 • Arkiv, samhälle och forskning
 • Archives and Records
 • Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven
 • Archives and Manuscripts
 • Journal of Contemporary Archival Studies
 • Journal of Documentation
 • Records Management Journal

Biblioteks- och informationsvetenskap - några exempel på viktiga vetenskapliga tidskrifter

Sök efter tidskrifterna i bibliotekets tidskriftslista

 • College and research libraries
 • HumanIT
 • Journal of academic librarianship
 • Journal of documentation
 • Library trends
 • Information research
 • Journal of information science
 • Journal of the association for information science and technology
 • Knowledge organization
 • Library and information science research
 • Libri
 • Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling

Museivetenskap - några exempel på viktiga vetenskapliga tidskrifter

Sök efter tidskrifterna i bibliotekets tidskriftslista

 • International journal of heritage studies
 • International journal of intangible heritage
 • International journal of museum studies and curatorship
 • Museum and society
 • Museum international
 • Nordisk museologi
 • Rig
 • Museum management and curatorship
 • Museums and social issues