Arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Sökguide i arkiv- biblioteks- och museievetenskap

Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om arkiv- biblioteks- och museivetenskap. Vissa resurser är fritt tillgängliga, medan andra är sådana som Uppsala universitet prenumererar på.

Se även guiderna:

Du kan även boka handledning med en bibliotekarie för att få individuellt stöd i att komma vidare.

Kommande kurser