Antikens kultur och samhällsliv

Uppslagsverk inom området

Ordböcker

Tryckta uppslagsverk

Tryckta uppslagsverk för den klassiska arkeologin står uppställda i Referensbiblioteket på Carolina Rediviva och på plan 2 i Karin Boye-biblioteket: Ref Ba

Exempel på titlar:

  • Cambridge encyclopedia of archaeology
  • Cambridge histories
  • Lexicon iconographicum mythologiae classicae
  • Lexicon of Greek personal names
  • Oxford classical dictionary
  • Oxford companion to archaeology
  • Reallexikon für Antike und Christentum