Antikens kultur och samhällsliv

Vetenskapliga tidskrifter inom ämnet

  • Här hittar du en anpassad sökning på tidskrifter från ub.uu.se och Tidskrifter A-Ö.
  • Sökningen är avgränsad på ämnesområdet Historia & Arkeologi och sedan "Mediterranean Region & Greco-Roman World"
  • TIPS! På sidan kan du begränsa till Peer Reviewed för att bara titta på vetenskapligt granskade tidskrifter.

 

Träfflista på tidskrifter för sökningen: