Informationssystem och människa-datorinteraktion

Lagar och förordningar

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Du hittar dessa i till exempel Riksdagens databas eller i InfoTorg Juridik - Rättsbanken.

Myndigheters författningssamlingar hittar du i Lagrummet.

Utredningar och propositioner

Statens offentliga utredningar (SOU) samt Departementsserien (Ds) utgivna efter 1998 finns i fulltext på regeringens webbplats. De flesta SOU:er från 1922 -1999 finns inskannade och tillgängliga via Kungliga biblioteket.

Propositioner från 1914 och framåt (i urval) finns i Karnov.

I sök-och skrivguiden i juridik får du mer information om hur du söker juridiskt material.