Sociologi och Socionomprogrammet

Artiklar och databaser - ämnesövergripande

Artiklar och databaser, ämnesspecifika

Här finns en lista med de viktigaste databaserna inom sociologi och socialt arbete. Dessa ger dig möjlighet att söka detaljerat och precist med hjälp av olika sökformulär och ämnesord. De flesta av dem är sökbara i bibliotekets söktjänst.

Databas inom kriminologi

Bibliografin är uppdaterad fram till 2008.