Sociologi och Socionomprogrammet

Hitta artiklar inom Sociologi och Socialt arbete i internationella databaser med vetenskapliga texter

Här finns en lista med de viktigaste databaserna inom sociologi och socialt arbete. Dessa ger dig möjlighet att söka detaljerat och precist med hjälp av olika sökformulär och ämnesord. De flesta av dem är sökbara i bibliotekets söktjänst.

Hitta artiklar i allmänna databaser med vetenskapliga texter

Databas inom kriminologi

Bibliografin är uppdaterad fram till 2008.