Freds- och konfliktforskning

Statistik

Europeiska unionen: öppna data

Eurostat – EU:s statistikkontor

Förenta Nationerna

  • DagDok – Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen. Tips inför sökning av FN-material.
  • UNdata – Gemensam ingång till flera av FN:s statistiska databaser över befolkning, flyktingar m.m. Här finns även en ordlista över statistiska termer samt övergripande landinformation.
  • UN Statistical Yearbook – En sammanställning av statistik om sociala och ekonomiska förhållanden på global, regional och nationell nivå.

Statistiska Centralbyrån (SCB)

Världsbanken

  • World Bank DataBank – Ett analys- och visualiseringsverktyg som innehåller samlingar av tidsseriedata på en mängd olika områden.
  • World Bank Open data – Fritt tillgänglig data om global utveckling.

Statistik relaterad till konflikter och säkerhetsfrågor

Statistik om mänskliga rättigheter och jämställdhet

  • Human Development Report – Rapporter med fokus på mänskliga rättigheter, med statistik om jämställdhet samt landinformation.
  • UN Gender Statistics – Data om jämställdhet.
  • UNHCR Population Statistics Database – Statistik om flyktingar och migration.
  • Universal Human Rights Index – Översikt över rekommendationer för varje land i sammanfattning, utifrån Sustainable Development Goals (SDGs) eller Human Rights Voluntary Goals (HRVGs). Hitta fulltextdokument under "Document search".
  • WomenWatch – Rapporter, databaser och arkiv som rör jämställdhet och mänskliga rättigheter.
  • World Bank Gender Data Portal – Data och jämställdhetsstatistik som täcker bland annat befolkning, hälsa och politisk delaktighet.