Psykologi

Sök- och skrivguide för ämnet psykologi.

Forskningsmetodik

American Psychological Association (APA) är i USA, en ledande organisation inom ämnesfältet psykologi.

I dessa tre handböcker får du lära dig mer om hur du kan planera, designa och analysera din forskning. De innehåller flera beskrivningar av metoder och tekniker som används inom psykologi.

Forskningspublikationer och uppsatser