Utbildningsvetenskap, didaktik och pedagogik

Sök- och skrivguide för ämnet utbildningsvetenskap och pedagogik

Hitta barnböcker

Via bibliotekets söktjänst kan du söka fram böcker för olika åldersgrupper på olika teman.

 

1. Hitta böcker för rätt åldersgrupp

För att söka böcker för:
Barn 0-6 år skriv Bilderböcker eller Hcf(yb)
Barn 6-9 år skriv Kapitelböcker eller Hcf (OBS skriver du Hcf får du även träffar på bilderböcker)
Barn 9-12 skriv Mellanåldersböcker eller Hcg

 

2. Hitta böcker på rätt tema

Nästan alla böcker har även så kallade ämnesord som beskriver vad boken handlar om, dessa är också sökbara. Om du söker i rutan på bibliotekets startsida gör du en så kallad fritextsökning, då söker du bland ämnesorden, men också i bokens titel, undertitel osv.
Alla teman finns inte som ämnesord. Till exempel används inte kamratskap som ämnesord utan vänskap. Prova därför att söka på olika synonymer.

Vissa teman är betydligt svårare att hitta böcker inom än andra. En bra hjälp då är boken Drakar och kläder - svartsjuka och väder: barnböcker i teman för förskolan och de första skolåren. Denna bok tar upp en mängd olika teman och ämnen och listar sedan barnböcker som behandlar dessa.

 

3. Avgränsa till att visa böcker som finns på Blåsenhusbiblioteket

All svensk skönlitteratur finns på Carolinabiblioteket, men dessa går inte att låna hem. För att få fram de böcker som finns på Blåsenhusbiblioteket, som går att låna, avgränsa sökningen till att endast visa Blåsenhusbibliotekets böcker.