Utbildningsvetenskap, didaktik och pedagogik

Sök- och skrivguide för ämnet utbildningsvetenskap och pedagogik

Läromedel

Blåsenhusbiblioteket har en skolbokssamling där du kan hitta de vanligaste läromedel som används i grundskolan och gymnasiet.

Behöver du skolböcker som är utgivna före 2009 kan du låna från vårt öppna magasin på bottenplanet. Böcker före 1946 lånas dock inte ut.