Utbildningsvetenskap och pedagogik

Sök- och skrivguide för ämnet utbildningsvetenskap och pedagogik

Läromedel

Blåsenhusbiblioteket har en skolbokssamling där du kan hitta de vanligaste läromedel som används i grundskolan och gymnasiet.

Skolböckerna får endast lånas av studenter på lärarprogrammet vid Uppsala universitet, uppsatsskrivande studenter och forskare.

Behöver du skolböcker som är utgivna före 2000 kan du låna fritt från vårt öppna magasin på bottenplanet. Böcker före 1946 lånas dock inte ut.