Kulturvård

Att hitta vetenskapliga artiklar och journaler

Hur vet jag om tidskriften är referensgranskad (peer-reviewed)?

Arkitektur, byggnadsvård och restaurering

Nummer av den svenska tidksriften Byggnadskultur från Svenska byggnadsvårdsföreningen finns tillgänglig i fysiskt format från 1984 och framåt på Almedalsbiblioteket i Visby och Carolinabiblioteket i Uppsala.

Byggda miljöer och bostäder

Konservering och kulturminnesvård

Kulturarvsstudier och museivetenskap

Energi