Kulturvård

Digitaliserade Samlingar

Svenska "Carlotta-museum"

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar som används av flera svenska museer för att tillgängliggöra samlingarna digitalt.