Kulturvård

Office 365 som student

Alla studenter vid Uppsala universitet får ett Office 365 Education-konto.

Vi rekommenderarar att du utnyttjar detta använder Microsoft Word under din studietid!

Att referera

För information om hur du undviker plagiat och refererarar korrekt hänvisar vi till Uppsala Universitets referensguide.

I referensguiden finns även information om du använder referenshanteringsprogram som Zotero och EndNote. Dessa underlättar enormt vid skrivande, de sparar tid då du slipper skriva dina referenser manuellt, samt hjälper dig att hålla redo på dina källor. Vi rekommenderar starkt att du lägger en liten stund på att installera och lära dig använda ett sådant. Du kommer inte ångra dig!

Att referera med Harvard eller Oxford

Studerar du kulturvård använder du med största sannolikhet Harvardsystemet eller Oxfordsystemet när du refererar. Troligtvis kommer du använda dig av arkivmaterial och föreläsningar i dina uppsatser och arbeten, I referensguiden finns information och länkar till fler resurser om hur du refererar till olika typer av källor.