Referenshanteringsprogram: EndNote

Skicka referenser till EndNote

I många databaser och bibliotekskataloger kan du skicka referenser till EndNote. Ofta kan du markera flera referenser och skicka alla på en gång. Leta sedan efter en möjlighet att skicka eller exportera direkt till EndNote eller i RIS-format.

Beroende på vilken webbläsare och databas du använder, så kan det nu dyka upp ett pop-up-fönster. Välj Öppna med EndNote alternativt ResearchSoft Direct Export Helper.

Exempel Scopus och Firefox. Välj Öppna med så importeras referenserna omedelbart till EndNote:

För dig som använder Safari

Direktexport fungerar sällan på Safari och filen brukar inte öppnas automatiskt i EndNote. Några alternativ för dig som använder Mac:

  • Gå till Hämtade filer och dra och släpp filen på EndNote-ikonen i dockan på din dator.
  • Byt webbläsare till Firefox eller Google Chrome
  • Spara filen på din dator. I EndNote går du till File → Import → Import. Vid Import Option väljer du den databas som du sparade filen från, t.ex. PubMed (NLM). Klicka på knappen Choose och sök fram filen. Klicka på Import.

För dig som använder Chrome

När du ska exportera referenser från databaser i Chrome brukar det räcka att klicka på den filen som laddats ner så sparas den till ditt Endnote-bibliotek direkt. 


Skicka referenser från PubMed

  • Markera de referenser du vill spara
  • Klicka på länken Send To och bocka i Citation Manager
  • Klicka på Create File
  • Välj att öppna filen med EndNote alt. ResearchSoft Direct Export Helper

Skicka referenser från Web of Science

När referenser exporteras från Web of Science kan man välja hur mycket information som ska följa med varje referens. Här är det bra att välja Full Record under Record Content.


Skicka referenser från Google Scholar

Det är oftast bättre att hämta referenser från andra databaser eftersom mer information följer med (t.ex. abstract och DOI-nummer). För att spara referenser från Google Scholar i ditt EndNote-bibliotek behöver du göra en inställning i din webbläsare. Gå till Google Scholar inställningar. Under rubriken Bibliografiförvaltare bockar du i Visa länkar att importera citeringar i EndNote och klicka på Spara. Se även filmen Direct Export from Google Scholar to EndNote or EndNote Online.