Referenshanteringsprogram: EndNote

Säkerhetskopiera ditt bibliotek

Du bör spara säkerhetskopior av ditt EndNote-bibliotek regelbundet. Gå till File → Compressed Library (.enlx)... för att skapa en kopia. Välj All References in Library och With File Attachments för att spara hela biblioteket tillsammans med bifogade filer. Filen som nu skapats kan du spara på en nätverksyta eller i en molntjänst. Om du behöver återskapa ditt bibliotek så flyttar du först den komprimerade filen från nätverket/molntjänsten till hårddisken på din dator och dubbelklickar för att öppna den och fortsätta arbeta med ditt bibliotek.