Referenshanteringsprogram: EndNote

Lägga till fulltextartiklar via Find Fulltext

I EndNote kan du i vissa fall automatiskt bifoga fulltextartiklar till den bibliografiska referensen. Klicka på en eller flera artikelreferenser i ditt bibliotek och välj References → Find Full Text. När en artikel bifogats till en referens syns en ikon i form av ett gem bredvid referensen.

För att Find Fulltext ska fungera optimalt även om du sitter utanför universitetets nätverk kan du göra följande inställningar: Gå till Edit → Preferences → Find Full Text och fyll i följande länkar:

OpenURL Path: https://search.ub.uu.se/view/uresolver/46LIBRIS_UUB/openurl?
Authenticate with URL: http://ezproxy.its.uu.se/login?url=

 

 

I EndNote kan du i vissa fall automatiskt bifoga fulltextartiklar till den bibliografiska referensen. Klicka på en eller flera artikelreferenser i ditt bibliotek och välj References → Find Full Text → Find Full Text. När en artikel bifogats till en referens syns en ikon i form av ett gem bredvid referensen.

För att Find Fulltext ska fungera optimalt även om du sitter utanför universitetets nätverk kan du göra följande inställningar: Gå till EndNote 20 → Preferences → Find Full Text och fyll i följande länkar:

OpenURL Path: https://search.ub.uu.se/view/uresolver/46LIBRIS_UUB/openurl?
Authenticate with URL: http://ezproxy.its.uu.se/login?url=

 

Lägga till fulltextartiklar manuellt

Om EndNote inte lyckas bifoga en fulltextartikel automatiskt till en referens så kan du göra det manuellt:

  • Markera en referens och gå till References → File Attachments → Attach File och sök fram PDF:en på din dator.
  • alt. högerklicka och välj File Attachments → Attach File
  • alt. dra och släpp PDF:en från din dator till referensen i EndNote

Om EndNote inte lyckas bifoga en fulltextartikel automatiskt till en referens så kan du göra det manuellt:

  • Markera en referens och gå till References → File Attachements → Attach File och sök fram PDF:en på din dator.
  • alt. dra och släpp PDF:en från din dator till referensen i EndNote
  • alt. markera referensen, gå till kolumnen längst till höger, klicka på PDF och sen knappen Attach PDF... och sök fram PDFen där. Se bilden  

Importera PDF-filer från din dator

Om du redan har tidskriftsartiklar i PDF sparade i din dator så kan du importera dessa till EndNote och (oftast) då skapas automatiskt en bibliografisk referens i ditt EndNote-bibliotek. Gör såhär:

  • Gå till File → Import → File (om du vill hämta en PDF) eller File → Import → Folder (om du vill importera en hel mapp med PDF:er)
  • Bläddra fram till filen eller mappen i din dator
  • Välj Import Option: PDF och klicka på Import

Ibland blir PDF:en importerad till EndNote men utan att det har skapats en bibliografisk referens. Eftersom du inte kan använda en PDF för att skapa källhänvisningar i ett dokument behöver du en bibliografisk referens. Då kan du markera PDF:en i EndNote-biblioteket och manuellt fylla i den information som behövs.