Referenshanteringsprogram: EndNote

Tidskrifters namn - förkortningar samt hela namnet

I vissa referensstilar krävs det att tidkrifternas namn anges i förkortad form i referenslistan och i andra krävs det att hela namnet skrivs ut. Du kan hämta färdiga listor över många tidskrifters namn och deras vedertagna förkortningar.

Börja med att rensa eventuella befintliga tidskriftsnamn i ditt EndNote-bibliotek. Därefter importerar du listan/listorna

 1. Välj Open Term Lists
 2. Välj Journals Term List
 3. Markera samtliga befintliga tidskriftsnamn och klicka på Delete

  delete journal terms

   
 4. Klicka på fliken Lists
 5. Klicka på knappen Import List
 6. Markera den lista du vill hämta och klicka på Öppna
   

import journal terms lists

 
Du kan även lägga till tidkrifters namn och förkortningar manuellt eller redigera befintliga.
 
lägga till tidskriftsnamn manuellt
 

 Här är några resurser där du kan söka de vedertagna förkortningarna för många tidskrifter: