Kulturgeografi / Samhällsgeografi

Vetenskapliga artiklar

Svenska artiklar

Artiklar i dagstidningar

Hitta artikeln i en specifik tidskrift

När du vill hitta en specifik artikel kan du söka den via bibliotekets tidskriftslista. Sök på tidskriftens namn för att se om tidskriften finns tillgänglig elektroniskt eller i pappersformat. Om den finns online följer du länken till webbplatsen och söker fram artikeln med hjälp av de uppgifter du har (artikelns titel, författare, sidnummer, år etc.). 

Tryckta tidskrifter i Ekonomikums bibliotek finns i Tidskriftsrummet.
Äldre årgångar efterfrågas i informationsdisken.