Kulturgeografi / Samhällsvetenskap

Svensk statistik

  • SCB - Svensk statistik produceras framför allt av Statistiska centralbyrån (SCB).

Äldre serier fram till 2003 står uppställda ämnesvis på hyllorna Ref Oi-c(p) i Ekonomikums bibliotek

  • Kolada - Statistik från kommuner och regioner.
  • Socialstyrelsen - Här hittar du både officiell och annan statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt om covid-19.

Internationell statistik