Konstvetenskap

Artiklar och databaser - ämnesövergripande

Artiklar om konst i internationella specialdatabaser

Hitta artiklar om konst i Norden

Mer information om artiklar

  • Karin Boye-biblioteket har en Slagordskatalog på plan K1 där konstens SAB-samling står. Katalogen sorterar böcker, uppsatser och tidskriftsartiklar efter ämnesinnehåll. Katalogen uppdateras inte efter 1998.