Konstvetenskap

Ämnesövergripande - Dagstidningar och populärvetenskap

Recensioner i svenska tidningar och tidskrifter

Hitta hänvisningar till recensioner i konstnärsbiografier (sök t.ex. i LIBRIS)  och i Svenskt konstnärslexikon (Carolinabiblioteket: Ref Lmi-c.i
Karin Boye-biblioteket: Ref Handbiblioteket  [Svenskt]Plan 0).

Hitta även recensionener i  ovan nämnda Artikelsök: Sök artiklar i svenska tidningar (och även tidskrifter) från 1979- - skriv konstnärens namn samt konstrec i sökrutan högst upp.
Finns även tryckt från 1952-1999:
Svenska tidnings/tidskriftsartiklar
Carolinabiblioteket Katalogrummet Aa-c.04 och
Karin Boyebiblioteket Plan 0 hylla Ref Aa-c [Svenska]

Recensioner i internationella tidningar och tidskrifter