Konstvetenskap

Uppslagsverk och ordböcker - ämnesövergripande

Uppslagsverk inom konst och konstnärslexikon

Tryckta uppslagsverk (exempel)

Konstnärslexikon står vanligen uppställda på Ref Lmib eller Ref Ib(x) i biblioteket.