Historia och Idé- och lärdomshistoria

Bibliotekskataloger - ämnesövergripande

Böcker - ämnesspecifika

CD-Emigranten
Passagerarlistor med 1,4 miljoner emigranter huvudsakligen till Nordamerika. CD-skiva på Carolinabiblioteket 

Riddarhusets stamtavlor
CD-skiva på Carolinabiblioteket

Sveriges dödbok 1901-2009
En av publika datorerna på Carolinabiblioteket.

Sveriges statskalender 1877-
Carolinabiblioteket: Ref Lm-c(p).

Uppslagsverk i historia och idé- och lärdomshistoria

Tryckta uppslagsverk hittar du i referensbiblioteket på Carolina och Karin Boyebiblioteket på exempelvis: Ref K (Allmän historia), Ref Kc (Historia Sverige), Ref Be (Idé- och lärdomshistoria)

Vad finns i hyllorna på Karin Boyebiblioteket och Carolinabiblioteket?

Exempel på urkunder och källmaterial som finns i referensbiblioteken på Karin Boye-biblioteket och på Carolinabiblioteket (A-salen)

Fotokopior på medeltida brev Riksarkivets samt andra institutioners kopiesamlingar : Carolinabiblioteket Ref Kc(u) fol
För en mera ingående presentation av kopiesamlingarna se: Riksarkivets beståndsöversikt. D. 1 Medeltiden, Kungl. Majt:s kansli, utrikesförvaltningen.
Carolinabiblioteket:      Ref Ac-czb [Sthlm,Riksarkivet,Skrifter]
Karin Boye-biblioteket: Ref Kc(u)  Historia Urkunder Plan K1 (fråga i informationsdisken)

Handlingar rörande Sveriges historia:
Carolinabiblioteket: Ref Kc(u)
Karin Boye-biblioteket: Ref Kc(u) [Handlingar] Historia Urkunder Plan K1 (fråga i informationsdisken)
innehåller bl.a.:
Konung Gustaf den förstes registratur i 29 volymer
Carolinabiblioteket : Ref Kc(u)
Rikskanslern Axel Oxenstiernas Skrifter och brevväxling
Carolinabiblioteket:      Ref Kc(u)
Karin Boye-biblioteket: Ref Kc (u) [Oxenstierna] Historia Urkunder Plan K1(fråga i informationsdisken)
Svenska riksrådets protokoll
Carolinabiblioteket:      Ref Kc(u)
Karin Boye-biblioteket: Ref Kc (u) [Handlingar] Historia Urkunder Plan K1(fråga i informationsdisken)

Stockholms tänkeböcker från år 1592
Carolinabiblioteket: Ref Ncaa
Karin Boye-biblioteket: Ref Kc(u) [Stockholms] Historia Urkunder Plan K1(fråga i informationsdisken)