Historia och Idé- och lärdomshistoria

Svensk statistik

Internationell statistik

Internationell statistik är placerad avdelning Ref Oi på Carolinabiblioteket. Hitta bra resurser inom internationell statistik i sök och skrivguiderna Statsvetenskap och Statistik