Medicin, farmaci och hälsa

Internationella/vetenskapliga artiklar

Hur får jag tag på artikeln?

  - knappen vid referenserna i de flesta av databaserna ger en länk till artikeln i fulltext och/eller information om den tryckta tidskriften finns vid UUB.
I Google Scholar behöver du, när du är utanför universitetets nätverk, göra en särskild inställning för att komma åt fulltexten, se en kort film.

 

Ifall UUB inte har en prenumeration på tidskriften får du information om detta när du försöker komma åt den. Du kan då beställa en kopia av artikeln från annat universitet eller UUB:s externa magasin. Kostnad: Vanligtvis 80 kr/artikel.

Vill du ta reda på en tidskrifts Impact factor?