Sök systematiskt i PubMed

Om guiden

Den här guiden fungerar som en lathund för hur du genomför en systematisk sökning i Pubmed. För att kunna tillgodogöra dig innehållet i guiden bör du vara bekant med grundläggande sökteknik som till exempel AND, OR, trunkering (*) och frassökning (" "). Om du känner dig osäker på detta kan du läsa mer om det i vår guide Söktips och sökteknik.

Guiden är indelad i tre avsnitt:

Vi rekommenderar att du går igenom avsnitten i den ordningen om du inte har sökt systematiskt i Pubmed tidigare. 

 

Att söka efter upplevelser och bemötande

Om du behöver söka efter forskning specifikt om upplevelser och bemötande i Pubmed så har vi en separat självstudiekurs i Studium som går igenom detta. Vi erbjuder också en workshop kring detta ett par gånger per termin. Läs mer under Mer hjälp

 

Filmer

Under Mer hjälp finns också ett par filmer som går igenom hur man gör en enkel respektive avancerad sökning i Pubmed.