Söktips och sökteknik

Använd och kombinera dina sökord

Sökteknik

Nedan listas de vanligaste sökteknikerna. Hur man söker effektivt kan dock skilja sig något mellan olika databaser. Du kan ofta hitta information om hur en databas fungerar under rubrikerna "Search tips", "Help" eller liknande.

Kombinationssökning

I de flesta databaser kan du använda en metod som kallas boolesk sökning. När du gör en boolesk sökning har du möjlighet att bestämma hur dina sökord kombineras. Du kombinerar dina sökord genom att skriva antingen AND, OR eller NOT.

 

 

AND begränsar din sökning och ger färre träffar. Använd AND när två eller flera sökord måste finnas i samma källa/referens.
Exempel: European Union AND Enlargement

OR utökar din sökning och ger fler träffar. Använd OR till exempel när sökordet har synonymer.
Exempel: EU OR European Union 

NOT begränsar sökningen och ger färre träffar. Använd NOT när du vill utesluta vissa ord eller termer.
Exempel: cancer NOT lung

 

Kombinera med parenteser

Om du använder flera olika booleska operatorer behöver du använda parenteser för att visa i vilken ordning de ska användas. AND behandlas före OR av de flesta databaser, därför behöver du markera om du vill ändra ordningen.

Exempel: religion AND läroböcker OR läromedel
Databasen söker på källor som innehåller antingen religion och läroböcker eller bara läromedel. Du kan ändra den här tolkningen med hjälp av parenteser.

Exempel: religion AND (läroböcker OR läromedel)
Nu söker databasen på källor som innehåller ordet religion och något av orden läroböcker och läromedel.

Sök efter en hel fras

Vill du att din sökning ska uppfattas som en ordföljd och inte som enskilda ord använder du frassökning. Vanligast är att orden skrivs inom citationstecken: ” ”

Exempel:
"främmande språk"
"global warming"

Sök med trunkering

I de flesta databaser och sökmotorer är det möjligt att utöka sökningen genom att ersätta enstaka bokstäver i orden med ett tecken. Vanligtvis används en asterisk (*), men även frågetecken (?) eller dollartecken ($) förekommer. Databasens hjälptexter talar om vilka trunkeringar du kan göra.

Exempel:

ekonom* blir

  • ekonomi
  • ekonomisk
  • ekonominyheter

*ekonomi blir

  • företagsekonomi
  • nationalekonomi 

wom*n blir

  • woman
  • women

Fritextsökning och sökning med ämnesord

Ett annat sätt att avgränsa sin sökning är att använda sig av så kallade ämnesord. När böcker, artiklar eller rapporter registreras i bibliotekskataloger och databaser tilldelas de ämnesord för att de ska vara lättare att söka fram. Ämnesorden varierar beroende på databas, land och ämnesområde. I många fall kan du hitta en lista över dessa ord under rubrikerna ”ämne”, "subject", ”index” eller ”thesaurus” beroende på vilken databas du befinner dig i. Kontrollera vilka ämnesord som finns i just den databas du använder dig av och ta sedan in dem i din sökning.

Ibland kan det vara svårt att hitta relevanta ämnesord att använda i sin sökning, och i vissa databaser saknas möjligheten att söka med ämnesord. Istället kan man göra en så kallad fritextsökning. Det innebär att man söker i den information om publikationerna – såsom titel och abstract – som finns i databasen. Ibland kan man också få träff i fulltexten, men det fungerar inte i de fall en databas endast innehåller referenser till publikationer.

Att söka med ämnesord ger oftast mer precisa sökträffar än fritextsökning.