Söktips och sökteknik

Vad är en systematisk sökning?

Den här guiden riktar sig till studenter som ska göra en systematisk sökning som en del av till exempel ett examensarbete. En komplett systematisk översikt är mycket mer omfattande och det går inte att uppfylla alla kriterier inom ramen för ett studentarbete, men du kan använda delar av metodologin. Om du är forskare och ska göra en systematisk översikt, se vår guide till systematiska översikter.  

En systematisk sökning

 • Strävar efter att hitta all tillgänglig forskning inom ett avgränsat forskningsområde. 
 • Följer en strikt metod och ska vara transparent, replikerbar och noggrant dokumenterad. 
 • Är mycket resurskrävande gällande tid och kompetens. 
 • Ligger till grund för en litteraturöversikt som enligt den specifika metodologin sammanställer all tillgänglig forskning inom ett avgränsat ämnesområde. Systematiska översikter hittar du bland annat hos SBU - Publikationer & Tema
 • Behövs när du som student ska genomföra en strukturerad litteraturstudie med inslag av metodologin för systematiska översikter.

 Vid en systematisk sökning genomförs sökprocessen steg för steg enligt följande:

 • Välj ett ämne.
 • Strukturera ditt ämne med hjälp av en akronym, till exempel PICO.
 • Skapa inklusions- och exklusionskriterier.
 • Skapa en sökfråga med utgångspunkt i din akronym.
 • Dela upp sökningen i block.
 • Börja leta efter termer och sök.
 • Dokumentera sökningen löpande.

Hur gör forskare systematiska översikter?

I denna film kan du lära dig mer om hur en systematisk översikt går till. Metoden du som student kan använda när du gör en strukturerad litteraturstudie är inspirerad av arbetssättet forskare använder när de gör systematiska översikter. 

Du kan också läsa systematiska översikter för att få en sammanställning av forskningsresultat från många olika studier.