Söktips och sökteknik

Välj ut träffar

När du genomfört din sökning behöver du gå igenom träffarna för att avgöra vilka du ska inkludera i ditt arbete. I en regelrätt systematisk sökning går forskaren igenom alla träffar. För ett studentarbete får du själv avgöra vad som är rimligt att gå igenom inom ramarna för ditt arbete. 

Börja med att läsa alla titlar och abstract för att avgöra vilka träffar som är relevanta. Om du är osäker läser du hela texten. En systematisk sökning behöver vara bred för att fånga upp relevanta träffar. Det innebär dock att en stor del av träffarna inte kommer att vara relevanta. 

För att underlätta granskningen kan du i många databaser välja att visa abstract redan i resultatlistan. På så sätt sparar du tid genom att inte behöva gå in på varje träff. 

Kvalitetsgranska

När du valt ut vilka träffar som är relevanta behöver du också kvalitetsgranska dem. Läs mer under fliken källkritik om hur du kritiskt kan granska material.