Söktips och sökteknik

Källa på det? - en film om källkritik

Kan du lita på ditt material?

När man valt ut ett antal publikationer är nästa steg att avgöra deras kvalitet och tillförlitlighet. Huvudregeln är att se på all information med ett kritiskt omdöme och att använda sunt förnuft vid bedömningen.

Det finns vissa kriterier för kvalitetsbedömning av information. Följande bör man kontrollera:

 • PÅLITLIGHET – är materialet granskat eller kvalitetskontrollerat?
 • AUKTORITET – kontrollera källa, upphovsman, författare.
 • OBJEKTIVITET – förmedlas fakta eller åsikter/debattinlägg och vad är syftet?
 • AKTUALITET – hur gammal är informationen?
 • INNEHÅLL – när det gäller vetenskaplig publicering tittar man på vilket det huvudsakliga resultatet är och hur det är presenterat. Är metoder och material redovisade? Svarar studiens resultat på författarens syfte och frågeställning?
 • LITTERATURFÖRTECKNING OCH REFERENSER – finns det en källförteckning? Finns det hänvisningar till kompletterande information?

Källkritik på internet

Tryckta texter har oftast granskats av förlagen (editorial boards) och experter kontrollerar vetenskapliga artiklar innan de publiceras (peer-review). På webben däremot är få texter granskade. Vem som helst kan lägga ut en text i vilket syfte som helst, vilket innebär att kvalitén blir mycket skiftande.

All typ av information – både tryckt och elektronisk – ska bedömas källkritiskt, men det är särskilt viktigt att vara observant och kritiskt granska information som hämtas från internet.

Analysera informationen på webbsidan genom frågorna:

 • VEM har lagt ut informationen?
 • VAD innehåller webbsidan? 
 • VARFÖR har sidan publicerats?
 • NÄR har informationen skrivits och senast uppdaterats?
 • VILKA är webbsidans målgrupp?