Söktips och sökteknik

Analysera ditt sökresultat

Börja med att se över sökresultatet för att avgöra om det finns behov av att förbättra eller ändra din sökning. Du kommer förmodligen behöva se över och ändra din sökning flera gånger innan du är nöjd med resultatet.

Om du använder avancerad sökning att du större möjligheter att förbättra din sökning. Där kan du exempelvis välja vilka fält du vill att dina sökord ska finnas i, som i titel, abstract eller som ämnesord. 

Får du för få träffar?

  • Se över dina sökblock, behöver du ta bort något block? Ju fler sökblock du inkluderar, desto smalare blir din sökning. 
  • Behöver du lägga till några synonymer eller trunkera något/några sökord för att bredda sökningen?

Får du för många irrelevanta träffar?

  • Behöver du lägga till ytterligare sökblock?
  • Kan du ta bort några synonymer, ändra trunkeringar eller göra en frassökning för att göra din sökning smalare?

Tänk på att det inte innebär att det är något fel på din sökning om du får träffar som inte är relevanta. Det är helt i linje med att göra en systematisk sökning. Det viktiga är att sökningen också fångar upp de träffar som är relevanta och att den totala mängden träffar är hanterbar. Ett sätt att granska din sökning är att testa om eventuella artiklar du redan hittat finns med i resultatlistan.

Läs mer om hur du kan förbättra din sökning med hjälp av olika söktekniker.