Medicin, farmaci och hälsa

Söka efter upplevelser och bemötande i medicinska databaser

Uppsala universitetsbibliotek har gjort ett självstudiematerial i form av en Studium-kurs som går igenom hur du kan söka efter upplevelser och bemötande i databaserna Cinahl och PubMed. Materialet består av fyra moduler som i stora drag handlar om hur du:

  • väljer ut vilka sökord du ska använda när du ska söka efter upplevelser och bemötande
  • planerar och bygger upp din sökning med hjälp av sökblock
  • söker i PubMed och Cinahl
  • kan förbättra din sökning om du till exempel fått för få eller för många träffar.

Du kan gå igenom alla modulerna eller välja dem som du tycker är relevanta för dig. 

När du klickar på länken till kursen kommer det stå att du ska registrera dig, men lägg ingen vikt vid ordet registrering. Kursen är inte bindande eller poänggivande på något sätt. Du går igenom materialet precis hur du vill och när du vill. 

Här hittar du självstudiekursen Att söka efter upplevelser och bemötande i medicinska databaser.

Lycka till!

För dig som har gjort hela eller delar av kursen, fyll gärna i en utvärdering av vad du tyckte om den!